Handelsbetingelser

Indledning

Dette er version 2.0 af vilkårene for brug af EasyMe, gældende fra 24. april 2018. Vilkårene kan ændres af EasyMe med 1 måneds varsel, såfremt alle brugere notificeres via de administrative sider på https://secure.easyme.biz/admin/ eller via e-mail.

EasyMe er en webbaseret platform til at håndtere klienter og digitale ydelser for virksomheder af alle størrelser. Platformen er selvbetjent, omend EasyMe yder online support i det omfang virksomhedens kapacitet tillader.

EasyMe ApS er binavn for Moski2.net ApS, CVR-nummer 28712618, som har drevet softwarevirksomhed siden 2005.

Drift og ressourcer

EasyMe drives i professionelt dansk hostingcenter og bliver overvåget tæt døgnet rundt, året rundt. De primære servere er placeret i Danmark med visse data-lagre placeret i andre EU- lande, og der er altid personale på vagt til at gribe ind ved driftforstyrrelser.

Alle abonnementer kan frit uploade op til 1GB data i EasyMe. Konti med tilkøbsmodulet "Online Kurser" kan uploade op til 50GB data. Der laves backup af al data i EasyMe hver dag.

Abonnement

Efter endt prøveperiode skal der vælges en abonnementsform fra listen på https://easyme.dk/pricing og afgives et betalingskort, hvorfra der hver 30. dag vil blive trukket et beløb, som enten er baseret på forbrug eller en fast pris, alt efter hvilken abonnementsform der er valgt. Vælges ikke aktivt abonnement bliver "Nystartet" altid valgt.

Abonnementer og deres vilkår kan altid ændres med 30 dages varsel.

Et abonnement kan opsiges online i EasyMe.

Betalingsbetingelser

Alle priser pålægges dansk salgsmoms.

Du skal som kunde indtaste et aktivt kreditkort senest ved den gratis prøveperiodes udløb 14 dage efter etablering af din konto. Såfremt et kort afvises, når EasyMe forsøger at trække månedsabonnement, udsender EasyMe rykkere til kunden. Hvis der ikke er modtaget kort- oplysninger på et aktivt kort inden for 14 dage, lukkes adgangen til systemet, således at Kunden alene kan indtaste et gyldigt betalingskort men ikke andet. Såfremt der efter 3 måneder forsat ikke er indtastet et gyldigt betalingskort, lukkes kontoen permanent og samtlige data slettes. Tilsvarende slettes konti, som efter prøveperiodens udløb ikke overgår til betalingsabonnementer efter 3 måneders inaktivitet.

Immaterielle rettigheder

EasyMe har og bevarer enhver immateriel rettighed til platformen og den bagvedliggende kildekode. Brugerne opnår således alene en ret til brug, så længe der betales abonnement.

Tilsvarende bevarer brugerne enhver immateriel rettighed over de data og oplysninger, som brugerne uploader til EasyMes platform.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Kunden er eneansvarlig for enhver brug af EasyMes platform, herunder adgangen til og håndteringen af data. Kunden er eneansvarlig for rettighederne til de data, der lagres på platformen, deres ændring, eventuel sletning, mv.

EasyMe er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i EasyMes elektroniske udstyr.

EasyMes eventuelle ansvar kan aldrig omfatte driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Tavshedspligt

Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelsen med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale.

Tavshedspligten omfatter ikke (i) videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede part, (ii) videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning, og (iii) videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.

Generelle betingelser

Ejeren af en konto på EasyMe-platformen er eneansvarlig for at have juridisk råderet over det indhold der uploades til EasyMe.

Indhold af racistisk, pornografisk eller personligt krænkende karakter må ikke publiceres via EasyMe-platformen. Materiale af religiøs karakter må kun publiceres med forudgående godkendelse fra EasyMe.

Konti der bryder disse generelle betingelser lukkes øjeblikkeligt, og faktureres indeværende periode ud, uden mulighed for refusion.

Lovvalg og værneting

Skulle det komme så vidt, afgøres enhver tvist efter dansk ret ved Retten på Frederiksberg.

Vil du igang på to minutter?

Det tager vitterligt kortere tid at komme igang med EasyMe, end det gør at handle i Fakta - og så flyder pengene endda den rigtige vej.